Cooper & Hunter

Multi split systémy

C&H +Multi systémy, s technológiou inverter, sú jednými z najvyvinutejších systémov tepelného čerpadla. Ponúkajúc komfort
chladenia a kúrenia až v piatich samostatných zónach, sú perfektným riešením pre domácnosti a komerčné priestory. +Multi systémy redukujú mrhanie energiou, maximalizujú účinnosť a dosahujú SEER až do 22, s G10 inverter kompresormi.


Flexibilita prevedení
C&H ponúka projekčné rozloženie simultánneho chladenia alebo kúrenia až do päť vnútorných zariadení, s jednou vonkajšou jednotkou. Pre väčší výber Vašich možností tvorby + Multi vykurovacieho a chladiaceho systému, sú na výber 4 typy nástenných prevedení, kazetové, kanálové, univerzálne podokenné/podstropné a mini podokenné vnútorné zariadenia.


Úspory energií
C&H +Multi systémy sú zónové tepelné čerpadlá, ktoré udržia prevádzkové náklady pod kontrolou, počas celého roka. Iné vykurovacie zdroje nie sú potrebné, či už kúrenie plynom, alebo na prevádzku drahé elektrické kúrenie. Naše tepelné čerpadlá s variabilnou rýchlosťou, napájané G10 inverterom, ponúkajú rovnaký vykurovací výkon ako elektrické kúrenie, pričom spotrebujú iba 1/3 elektrickej energie.

Maximálny komfort
+Multi systémy eliminujú kolísanie teploty kontinuálnym monitorovaním úrovne komfortu a nastavovaním rýchlosti kompresora v závislosti od požiadavky chladenia alebo kúrenia v každej miestnosti. Navyše si môžete aktivovať Vašu osobnú komfortnú zónu cez funkciu I-Feel na Vašom diaľkovom ovládači. S aktivovanou funkciou I-Feel , +Multi systémy snímajú teplotu v okolí diaľkového ovládača, a nastavujú otáčky kompresora a teplotu priestoru, pre dosiahnutie maximálneho komfortu vo Vašom osobnom priestore.


Spoľahlivosť a dlhá životnosť
Všetky +Multi zariadenia sú vyrobené z hrubej valcovanej ocele a pokryté dvojitým práškovým náterom. C&H Gold-Fin potiahnutý výmenník ponúka ochranu v koróznom prostredí, pričom zlepšuje tepelné vlastnosti a náš multibodový samodiagnostický systém kontinuálne monitoruje kritické parametre systému, na zabránenie závažným poruchám. Tieto vlastnosti, okrem množstva iných predĺžia životnosť Vášho +Multi systému.