Cooper & Hunter

Prenosné klimatizačné jednotky

PORTABLE AIR CONDITIONERS
  • Nízka hlučnosť;
  • Ochrana «V-protect»;
  • 0,5W Standby;
  • Zvislé naklápanie výpustu vzduchu.

Typ chladiva
Spánkový režim
LED-display vnútornej jednotky
Automatický reštart
Režim odvlhčenie
Auto-ochrana
Záruka
časovač
Typ chladiva
VIP interier prava