Cooper & Hunter

Split systémy

G-Matrix technológia

C&H invertory sú hi-tech systémy ovládané inovatívnym mikroprocesorom založenom na unikátnej technológii G-Matrix.
To znamená, že rotor kompresora sa po dosiahnutí špecifickej teploty nevypne, ale pracuje ďalej pri extrémne nízkej frekvencii 1 Hz a spotrebuje iba 40 Wattov za hodinu. Cooper&Hunter teda usporí až do 50% elektrickej energie a rozširuje servisnú periódu až do 10 rokov.

Extremely low frequency of the compressor rotationExtrémne nízka frekvencia rotácie kompresora

• Presná regulácia teploty
• Usporí až 40% el. napájani

Refrigerant R410A Chladivo R410A

• Bezpečné pre ozónovú vrstvu
• Účinné chladenie a kúrenie

Strain automatic adjustment (150-265 V) Presné automatické nastavenie ( 150-265 V)

• Stablilný výkon aj pri kolísaní napätia
• Zabraňuje poškodenia

Modern high-speed microprocessor Moderný high-speed mikroprocessor

• Vysokofunkčné ovládanie
• Účinná regulácia všetkých parametro

Noiseless operation  Tichá prevádzka

• Od 18 dB(A)
• Ponúka ticho a komfor

Performance reliability Spoľahlivý výkon

• Kontrola kvality na všetkých stupňoch výroby
• Perfektné charakteristiky a vysoký výko

Strict temperature control Presná regulácia teploty

• Presnosť teploty dodávky vzduchu až do 0,1° С
• Regulácia špecifických parametro

Turbo mode Turbo režim

• Vysokorýchlostné dosiahnutie požadovanej teploty
• Rýchle chladenie a kúreni

Continuous operation Kontinuálna prevádzka

• Pracuje v zvolených režimoch od maxima až po minimum bez vypnutia
• S porí elektrickú energiu

Presná prevádzka

 Samočistenie vnútornej jednotky
Po prevádzke je spustený ventilátorm na vysušenie vnútra klimatizačnej jednotky pre zabránenie tvorby vlhkosti, plesní a korózií .

 F u n k c ia rešt a rt
Zariadenie si v prípade výpadku elektrického napájania uchová v pamäti všetky prevádzkové parametre

 Samodiagnostika
Pomáha udržiavať zariadenie v perfektnom stave a okamžite detekovať problémy. Na ovládacom paneli je zobrazený kód s problémom poruchy
Integrované súčasti
Špeciálny rám a kondenzačná vanička vo vnútornej jednotke zabraňujú netesnostiam a redukujú hlučnosť
Ochrana kolísania napätia
Automaticky nastavuje rozsah
napätia (150-265 V), zabezpečuje
stabilnejšiu prevádzku, predchádza
poškodeniam.
Ohňu odolný elektrický box
Elektrický box v kovovom ráme
zabezpečuje bezpečnosť, ochranu
pred ohňom a pomáha zabrániť
vzniku ohňa v prípade skratu.

“I feel” funkcia

Kontroluje teplotu vzduchu pomocou detektora na diaľkovom ovládači t.j. blízko
Vás. Snímač meria teplotu vzduchu na mieste kde je umiestnený a túto informáciu
zasiela do vnútornej jednotky klimatizačného zariadenia. A táto týmto spôsobom nastavuje potrebné parametre vnútornej klímy priamo tam, kde sa nachádzate.

Komfort pre život

Inteligentné odmrazovanie
je funkciou účinnejšieho kúrenia. Oproti modelom iných výrobcov, program “inteligentného
odmrazovania” aktivuje tento proces iba v tom prípade, ak je naozaj potrebný.
Horúci štart
klimatizačné zariadenie sa zapne iba vtedy, ak je
dosiahnutá potrebná teplota vzduchu, čím zabraňuje pocitu prievanu studeným vzduchom.
Uzamknutie ovládača
zabraňuje neželaným zásahom do ovládania.
Turbo režim
je funkciou pre rýchle a výkonné dosiahnutie želanej teploty.
Nočný režim
veľmi tichá prevádzka a podpora komfortnej teploty pre spánok.
“I feel” funkcia
zabezpečuje personalizované
prostredie, pretože môže byť
detekovaná teplota, kde je
umiestnený diaľkový ovládač.

Inteligentné odmrazovanie

je funkciou účinnejšieho kúrenia. Oproti

modelom iných výrobcov, program “inteligentného odmrazovania” aktivuje tento proces iba v tom prípade, ak je naozaj potrebný.